PROJEKTY

 • Biomonitoring vlivů agro-enviromentálních opatření HRDP a EAFRD na biodiverzitu
 • Biologický průzkum v rámci akce „Areál vodních lyží na nádrži Veselá
 • Botanický průzkum budoucí trasy obchvatu Hořovic, Velvar a Lysé n.Labem
 • Plán realizace permakulturní zahrady Čabárna
 • Botanický monitoring v zájmovém území Lázně Bělohrad před investičním záměrem výstavby golfového hřiště
 • Biomonitoring a vegetační snímkování pro stavby 516 a 517 silničního okruhu Prahy.
 • Biologický průzkum lomu Královec, podklad pro povolení rozšíření těžby v lomu Královec v okr. Trutnov
 • Oznámení záměru podle §ž zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy 3 – Park větrných elektráren Moldav
 • Oznámení záměru podle §ž zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy 3 – Park větrných elektráren Větrov
 • II/101 Jesenice, obchvat zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení v souladu s odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
 • Biologický rozbor území pro stavbu retenční nádrže Rochov
 • Podklad pro povolení realizace protipovodňového opatření na ochranu obce Rochov
 • Vyhodnocení přirozenosti bylinných společenstev v okolí dálnice D1,Chodov-Šeberov jako podklad pro rozšíření dálnice
 • Biologický průzkum v rámci akce " Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí n. Labem - Státní hranice ČR/SRN plavební stupeň Děčín"
 • Zpracování žádosti IPPC na dekontaminační plochu Mratín dle zákona č.76/2002
 • Zpracování žádosti IPPC na TKO Mšeno dle zákona č.76/2002
 • Zpracování žádosti IPPC na dekontaminační plochu Žihle dle zákona č.76/2002
 • Zpracování žádosti IPPC na dekontaminační plochu Sahara dle zákona č.76/2002
 • Zpracování žádosti IPPC na dekontaminační a recyklační plochu Všemyslice dle zákona č.76/2002